[Browary Górnośląskie]

Górnośląskie Zakłady Piwowarsko-Słodownicze w Zabrzu 5 sierpnia 1991 roku zostały przekształcone w spółkę akcyjną pod nazwą GÓRNOŚLĄSKIE ZAKŁADY PIWOWARSKIE S. A. w ZABRZU. Z przedsiębiorstwa państwowego stały się jednoosobową spółką Skarbu Państwa. Zarejestrowano ją 12 sierpnia 1991 roku. W skład spółki weszły nastepujące browary:

Łącznie 6 wymienionych browarów produkuje 820000 hl piwa. Z tego 230000 hl sprzedawane jest jako piwo butelkowane, 100000 hl rozlewała i butelkowała spółka "Gerpol" z Rybnika, kupująca tą ilość wprost z tanków pośredniczących browaru w Rybniku, 370000 hl spółka sprzedawała w beczkach, a 120000 hl luzem, w cysternach.
Wszystkie poniższe ilustracje możesz oglądać w większym formacie klikając na nie!

BROWAR ZABRZE

Poniższe etykiety pochodzą z okresu kiedy to browar był własnością firmy SCHULTHEISS A. G. z Berlina.

Browar został wybudowany w 1860 roku i do 1920 stanowił prywatną własność pana E. HAENDLERA. Wówczas to został przejęty przez firmę A. G. OSTWERKE z Berlina, która z kolei odsprzedała go znanemu koncernowi piwowarskiemu SCHULTHEISS-PATZENHOFER A. G. z Berlina.

Główne zabudowania istniejącego browaru pochodzą z lat 1879-1881. Podczas II wojny światowej zostały one znacznie uszkodzone, toteż w latach 1958-1963, browar został odbudowany.
Cztery lata później podjęto decyzję, że całe wyprodukowane piwo, będzie rozlewane do butelek. Przystąpiono więc do adaptacji pomieszczeń byłej rozlewni piwa beczkowego i rozlewni wód gazowanych. Zainstalowno i uruchomiono dwie nowe półautomatyczne linie do butelkowania piwa. W 1993 roku browar produkował 220000 hl piwa jasnego w dwóch asortymentach:

 • "GÓRNOŚLĄSKIE" 12,5% e. w i do 5,7% . ,
 • "GÓRNICZE" 11,7% e. w. i do 4,3%.

Jakość piwa zabrzańskiego potwierdza fakt zdobycia I nagrody na Chmielakach Krasnostawskich za piwo "Porter" w 1984 roku (marka ta jest dalej choć sporadycznie produkowana przez browar zabrzański) oraz III miejsca w 1985 roku w przeglądzie Instytu Przemysłu Fermentacyjnego z piwem "Zabrze Beer".

Ponieważ sieć dystrybucji piwa z kegów w zakładach gastronomicznych powiększała się i była coraz lepiej zoorganizowana toteż pod koniec 1993 roku spółka zakupiła i uruchomiła w browarze w Zabrzu nową zautomatyzowaną linię do mycia i sterylizacji kegów o pojemności 30 i 50 litrów i automatycznego napełniania ich piwem w atmosferze dwutlenku węgla.

Browary Górnośląskie Spółka Akcyjna znane dawniej jako Górnośląskie Zakłady Piwowarskie zmieniły ostatnio nie tylko nazwę i herb browaru (co osobiście uważam za chybioną decyzje) lecz również poszerzyly asortyment i rzeczywiście stały się nowoczesnym zakładem. A to wskutek uruchomienia nowej lini produkcyjnej, dzięki której nareszcie małe jasne z Zabrza będzie lepsze i trwalsze. Nowa linia, która jest częscia inwestycji zaplanowanych na łączna kwotę 40mln złotych pozwoli na napełnienie 30 000 butelek w ciągu godziny. Postawili ją Włosi. Jest jedną z najnowocześniejszych w Europie. Dzięki niej prawie 60% produkcji BG powstaje w tym zmodernizowanym pomieszczeniu. Rzeczywiście jest to zakład na miare XXI wieku. I na prawdę małe jasne z nowej lini smakuje lepiej i jest pasteryzowane.

Browary Górnośląskie w ciągu roku produkują ponad 650 000 hl piwa, co stawia je w rzędzie czołowych w kraju. Na rynku regionalnym są na 2 miejscu (po Tychach), na rynku polskim udział BG stanowi ponad 4%. Ostatnio pojawiły się nowe gatunki piw a mianowicie piwo Senackie (czyżby miało być rozprawadzane w Parlamencie?), piwo bezalkoholowe oraz piwo dla wielbicieli śląskiej gry w karty Skat

BROWAR ZABRZE * WOLNOŚCI 327 * 41-800 ZABRZE * Tel. 715651 do 59 * Tlx 0315440

[przedwojenna etykieta numer1 z Zabrza]
[przedwojenna etykieta numer2 z
Zabrza]
[przedwojenna etykieta numer3 z
Zabrza]
Browar stosował następujące banderole zabezpieczające zamknięcie butelki.
[przedwojenna banderola numer1 z
Zabrza]
[przedwojenna banderola numer2 z
Zabrza] [przedwojenna etykieta numer4 z
Zabrza] [przedwojenna etykieta numer5 z
Zabrza] [przedwojenna etykieta numer6 z
Zabrza]

Na początek

BROWAR SIEMIANOWICEBrowar został wybudowany w 1886 roku. Do 1929 roku był własnością prywatną i figurował pod nazwą BROWAR PIWA SŁODOWEGO - PAWEŁ MORSKI. Następnie przekształcił się w BROWAR PIWA SŁODOWEGO SPÓŁKA z O. O. w SIEMIANOWICACH.
Początkowa zdolność produkcyjna ksztaltowała się na poziomie 8000 hl piwa rocznie. Po rozbudowie, w latach 1930-1931, osiągneła 25000 hl rocznie. Produkowano w nim wyłącznie piwo słodowe. Zakład przetrwał szczęśliwie wojnę i w 1945 roku wznowił produkcję jako samodzielne przedsiębiorstwo państwowe.

13 lipca 1951 roku browar został przyłączony do Górnośląskich Zakładow Piwowarskich w Zabrzu, które w latach siedemdziesiątych przeprowadziły jego kompleksową modernizację. Dzięki niej uzyskano wzrost zdolności produkcyjnej do 45000 hl. Oprócz piwa ciemnego, które było zawsze specjalnością tego browaru, produkowano rownież piwa jasne pełne 11,7% e. w. .


Piwo ciemne słodowe warzono ze słodu jasnego, z dodatkiem słodów:monachijskiego, karmelowego i barwiącego. Napój ten uzyskał w latach 70 znak jakosci 1, co oznaczało najwyższy poziom na rynku krajowym. Piwo to zostało także dwukrotnie wyróżnione na corocznych degustacjach piw z okazji "Chmielaków" w Krasnymstawie w 1983 i 1988 roku.

W latach 1992-1993 zarząd spółki ponownie ukierunkował produkcję browaru wyłącznie na piwo ciemne słodowe 10,5% e. w. , które rozprowadza w beczkach. Produkcja roczna w tych latach wynosiła po 73000 hl


BROWAR SIEMIANOWICE * BROWARNA 1 * 41-100 SIEMIANOWICE * tel. 282317

Wszystkie poniższe etykiety pochodzą sprzed 1945
[przedwojenna etykieta z Siemianowic numer1]
Etykieta z rozlewni:Antoni Osisllok,Czerwionka
[przedwojenna etykieta z Siemianowic
numer2]
Etykieta z rozlewni:Anna Paszek,Szopienice
[przedwojenne Siemianowice z
rozlewni terenowej]
Etykiety okupacyjne Malzbier Brauerei G. m. b. H Laurahutte (pierwsza) oraz z rozlewni Anna Paschek,Schopienitz. (druga).

[okupacyjna etykieta z Siemianowic]

[okupacyjna etykieta z Siemianowic-rozlewnia]

Na początek

BROWAR BYTOM

Browar został zbudowany w 1885 roku przez niemiecką spółkę akcyjna,w której udziały miała m. in. firma SCHULTHEISS BRAUEREI A. G. z Berlina.

W okresie miedzywojennym browar produkował około 20000 hl piwa rocznie. Pod koniec II wojny światowej browar został poważnie zniszczony. Po wojnie został przejęty przez Skarb Państwa i włączony do przedsiębiorstwa państwowego - Górnośląskich Zakładów Piwowarskich w Zabrzu. W 1959 roku podjęto jego odbudowę, która trwała 2 lata. Odbudowa objeła także prace adaptacyjne, przygotowujące browar do produkcji piwa wyłącznie w beczkach.

W 1993 roku browar wyprodukował 77000 hl piwa. Produkuje się tylko jeden gatunek piwa:

 • jasne pełne "GÓRNICZE" 11,7% e. w. i 4,3% alk.

  BROWAR BYTOM * WROCŁAWSKA 10 * 41-902 BYTOM


  Na początek

  BROWAR RACIBÓRZ

  Pierwsze ślady istnienia browaru w Raciborzu wiążą się z historią zamku raciborskiego i podzamcza, na którego terenie w połowie XVI w. wybudowano browar. Jeden z dokumentów miejskich potwierdza, że w 1567 roku istniał już browar i data ta została uznana przez raciborskich piwowarów jako rok założenia obecnego browaru, chociaż browar jest z całą pewnością starszy, skoro już w 1564 roku urbarz książęcy wykazywał 1200 talarów dochodu od piwa pszenicznego i jęczmiennego

  Pierwszy dokładniejszy opis browaru w Raciborzu zawarty jest w urbarzu miasta z 1642 roku tj. w spisie nieruchomości będącym dokumentem sporządzanym przed nadaniem miejscowości praw miejskich:
  "Browar stoi tuż za zamkiem nad Młynówka, naprzeciw młyna zamkowego:jest jeszcze w dobrym stanie, znajduje się w nim kocioł i wszystkie inne potrzeby(. . . )"
  Opis ten zdeaktualizował się 19 stycznia 1858 roku, kiedy to pożar ogarnął browar i zamek raciborski. Już po roku przy odbudowanym zamku ruszył nowy browar wyposażony m. in. w maszynę parową!

  Pełna modernizację i przebudowę browaru przeprowadzono w latach 1896-1897, po której rozpoczęto produkcję jasnego piwa typu pilzneńskiego pod nadzorem znakomitego piwowara Kaufmanna. Był to okres znacznego wzrostu spożycia piwa i ogólnej koniunktury gospodarczej, toteż produkcja piwa wzrastała. Zamkowe sprzedawano na całym Śląsku aż po Wrocław, trafiało ono także na Czechy!Na taką popularność piw z browaru raciborskiego złożyło się kilka cech:własny starannie uprawiany w książęcych majątkach jęczmień, znakomita woda z własnych żrodeł w Oborze doprowadzana starym drewnianym rurociągiem z odległości 6 kilometrów, pierwszorzędny chmiel sprowadzany z Bawarii lub czeskich Sudetów i oczywiście mistrzostwo piwowara Kaufmanna.

  W okresie międzywojennym, w warunkach kryzysu gospodarczego w Polsce jak i na całym swiecie, browar zaczął podupadac:załamaly się tradycyjne rynki zbytu, zmienili się dostawcy surowców, zmarł mistrz Kaufmann nie przekazawszy nikomu recepty na raciborskiego pilznera. Browar podniósł się z upadku dopiero w końcu lat 30 ale nie na długo. . .

  Po II wojnie światowej został przejęty przez Skarb Państwa. Uzyskał samodzielność w działalności gospodarczej co sprawiło, że już w 30 lipca 1945 roku wznowił produkcje.

  Współczesne piwo z browaru Racibórz.
  [piwko z Raciborza]
  W 1953 roku stosownie do decyzji Centralnego Zarządu Przemysłu Piwowarsko-Słodowniczego, został włączony do Zakładów Piwowarsko-Słodowniczych w Głubczycach. Do 1975 roku, w wyniku zmian przeprowadzanych centralnie w strukturach zarządzania przemysłem, trzykrotnie zmieniał swoją przynależność organizacyjną. Od 1975 roku wchodzi w skład Górnośląskich Zakładów Piwowarskich, które od 1991 roku stały się jednoosobowa spółka akcyjna Skarbu Państwa.

  Mimo tych licznych zmian organizacyjnych w browarze raciborskim były kontynuowane prace modernizacyjne, a w ich wyniku wzrastała zdolność produkcyjna. W latach siedemdziesiątych browar produkował 75000 hl piwa rocznie (przed modernizacją w 1958 roku tylko 32000 hl piwa). W okresie przynależności do spółki produkcja kształtowała się na poziomie 80000 hl.

  Browar w Raciborzu przekazuje na rynek piwo jasne pełne w trzech następujących asortymentach:
  • "SOBIESKIE"12% e. w. i do 4,3% alk. ,
  • "ZAMKOWE"12,5% e. w. i do 4,5% alk. ,
  • "ZAMKOWE"14% e. w. i do 5% alk.

  BROWAR RACIBÓRZ * ZAMKOWA 2 * 47-400 RACIBÓRZ * TEL. 32-77  Na początek

  BROWAR RYBNIK

  Poniższa etykieta pochodzi z okresu kiedy to browar był własnością prywatną pana HERMANA MüLLERA.
  [przedwojenna etykieta z Rybnika]

  Pierwszy browar w Rybniku powstał już na pocątku XIII wieku. W XVII wieku budynek browaru był droższy od zamku "rybnickiego pana". Piwo rybnickie degustował "z urzędu" osobiście burmistrz, zatem był jego pierwszym kiperem. Już w 1614 roku wytwarzono w Rybniku około 1000 hl piwa. Dzisiejszy browar powstał w 1880 roku. Początkowo produkował przeciętnie 7000 hl piwa rocznie oraz 900 ton słodu. W tym okresie browar był własnościa prywatną i należał do HERMANA MüLLERA. W 1936 roku przejeły go BROWARY RYBNICKIE-SPÓŁKA z O. O.

  Po II wojnie światowej browar został przejęty przez Skarb Państwa i stał się samodzielnym przedsiębiorstwem. Strukturalnie podlegał zabrzańskiemu okręgowi Zjednoczenia Przemysłu Fermentacyjnego, a od 13 lipca 1951 roku wszedł w skład Górnośląskich Zakładów Piwowarskich w Zabrzu jako ich oddział

  W latach 60 przystąpiono do kompleksowej rozbudowy browaru, rozpoczynając modernizację od wybudowania nowej warzelni. W fermentowni i leżakowni wymieniono wówczas drewniane kadzie fermentacyjne i kufy leżakowe na pojemniki metalowe. Jednoczesnie powiekszono kubaturę tych oddzialów, aby zrównoważyc zdolnowć produkcyjną fermentowni i leżakowni z nowo wybudowaną warzelnią. Po unowoczesnieniu hali rozlewu piwa do butelek i zainstalowaniu nowej lini rozlewniczej firmy Stork, browar produkował rocznie od 1976 roku 200000 hl

  Przystąpiono wówczas do unowocześnienia technologii produkcji piwa. Uruchomiono linie filtracji piwa za pomocą ziemi okrzemkowej i zaczęto stosować importowane stabilizatory adsorbcyjne dla piwa przeznaczonego do rozlewu do butelek.

  W latach 1992-1993 browar w Rybniku przekazywał na rynek corocznie 240000 hl piwa jasnego pełnego, w dwóch asortymentach:

  • "ROGER" 12% e. w. i do 4,5% alk. ,
  • "REGIONALNE" 12,5% e. w. i do 4,5% alk.

  Z tego 100000 hl odbierała spółka "Gerpol" z tanków posredniczących i rozlewała je do butelek

  BROWAR RYBNIK * ZAMKOWA 3 * 44-201 RYBNIK * tel. 234-72 do 73


  Na początek

  BROWAR CZĘSTOCHOWA

  Budowę browaru rozpoczęto w 1834 roku i ukończono w 1845 roku. Do 1920 roku właścicielem był K. SZWED. Następnie browar przejeła spółka akcyjna w Częstochowie, istniejaca do wybuchu II wojny światowej. Browar produkował w owym czasie 16000 hl piwa rocznie. W czasie okupacji browarem zarządzali Niemcy, kontynuując w nim produkcję piwa. Po uwolnieniu miasta spod okupacji browar został upaństwowiony. Po stosunkowo krótko trwającym remoncie wznawia produkcję. Był wówczas samodzielnym przedsiębiorstwem państwowym, podlegającym administracyjnie Zjednoczeniu Przemysłu Fermentacyjnego-okręg łódzko-kielecki z siedzibą w Łodzi. W 1958 roku przejmuje go Urząd Wojewodzki z Katowic jako przedsiębiorstwo przemysłu terenowego.

  W browarze były podejmowane działania modernizacyjne i adaptacyjne mające na celu zwiększenie zdolności produkcyjnej (wymieniono kadzie i kufy drewniane na metalowe). Zdolność browaru wzrosła do 100000 hl rocznie. W 1968 roku browar wszedł w skład Górnośląskich Zakladów Piwowarskich.

  W latach 70 przy współpracy z Instytutem Przemysłu Fermentacyjnego, przeprowadzono kolejną modernizację zakładu, która umożliwiła wprowadzenie nowej technologii produkcji. Tutaj właśnie został uruchomiony pierwszy w Polsce oddział wolno stojących tankofermentatorow cylindrycznokonicznych do prowadzenia w układzie okresowym fermentacji i dojrzewania piwa w jednym urządzeniu. Unowocześniono równocześnie linie filtracji piwa i wprowadzono nowoczesne metody stabilizacji jakości piwa oraz przedłuzania jego trwałości. Powyższe działania, które w efekcie skracały czas wytwarzania piwa, doprowadziły do dalszego zwiększenia produkcji piwa i osiągneła ona 130000 hl rocznie.

  Browar w Częstochowie przekazuje na rynek piwo w butelkach i w beczkach. Produkuje piwo w dwóch asortymentach:

  • "JOKER" 11,7% e. w. i do 4,3% alk. ,
  • "KMICIC" 12,5% e. w. i do 4,5% alk.

  BROWAR CZĘSTOCHOWA * OGRODOWA 18/22 * 42-201 CZĘSTOCHOWA * tel 470-86


  Na początek

  BROWAR GLIWICE

  Przedwojenna etykieta z Gliwic numer 1
  Gliwicka etykieta stosowana w patronackiej rozlewni w Grzybowicach
  Browar HUGO SCOBLA w Gliwicach już dawno nie istnieje a to za sprawą wojsk sowieckich. Był jednym z licznych browarów gliwickich i bodajże największym. Znajdował się przy dziesiejszej ulicy piwnej. Pozostała po nim jedynie zabudowa (obecnie teren prywatnych hurtownii) i kilka birofilii (etykiety, butelki, podstawki). Przedwojenna etykieta z Gliwic numer 2

  Etykieta z browaru Hugo Scobel Gliwice
  Przedwojenna etykieta z Gliwic numer 3
  Etykieta z oddziału terenowego Gliwice (browar nieznany)


  [home] Strona tytułowa [animate mailbox]