HISTORIA POLSKICH ETYKIET PIWNYCH

Najstarsza znana polska etykieta piwna to wzór z browaru Jabłonica Polska, stacya Iwonicz datowana na koniec XIX wieku (do dzisiaj zachowało się 6 takich sztuk - niestety mnie nie ma wśrod tych szczęśliwców).W mojej kolekcji najstarszą etykietą jest wzór z browaru Okocim. Pochodzi ona z zaboru austro-węgierskiego (na co wskazuje charakterystyczny napis c.k.uprzyw. - cesarsko-królewski uprzywilejowany) czyli mniej więcej z końca XIX wieku.
[Najstarsza polska piwna etykieta] [Najstarsza etykieta w mojej kolekcji]
Nieprawdaż, że stare etykiety są piekne!
W okresie międzywojennym w związku z tym, że Polska nie była w takich samych granicach jak w dniu dzisiejszym część etykiet była polskojęzycznych, część radzieckojęzyczna, a część niemieckojęzyczna.
Czasy okupacji to etykiety niemieckojęzyczne.Z tamtego okresu pochodzi m.in. poniższa etykieta z Ostrowa Wielkopolskiego.
[okupacyjna etykieta z Ostrowa Wlkp.]
W latach 1945-1950 browary, które nie zostały zniszczone zostały znacjonalizowane i podjeły dalszą prace. Równocześnie zaczeły wypuszczać etykiety nazywane przez nas "PPF" a to z powodu napisu: "Państwowy Przemysł Fermentacyjny". Czasami etykiety z tego okresu sygnowano odpowiednim znaczkiem informujacym o fakcie przymusowego zarządzania browarem w kształcie liter P (odwrócone) F P.
[PPF z
browaru Góra Śl.] [PPF z browaru Elbląg] [PPF z browaru Góra Śl.]
[PPF z browaru Sarnaki.] [PPF z browaru Okocim.]
[PPF z browaru Krotoszyn.] [PPF z browaru Skierniewice.]

Następnym etapem w historii polskich etykiet (1950-1955) był tzw.okres standartów. Nazwa jest adekwatna to tego co się wtedy wydawało a nie było tego dużo.Na rynku funkcjonowały wtedy tylko 3 wzory etykiet:Piwo Słodowe, Piwo Jasne Pełne, Piwo Ciemne i to wszystko.Jedyne różnice między nimi to fakt, że pochodzą z innych browarów.
[standard na piwo słodowe specjalne] [standard na piwo jasne pełne zdrój] [standard na piwo pełne jasne]

I tak oto dotarliśmy do ostatniego etapu w historii polskich etykiet piwnych a mianowicie do polskich norm. Począwszy od 1955 (PN-55) poprzez PN-60 (1960), PN-73 (1973), PN-81 (1981), PN-89 (1989), aż do PN-A79089:1995 (1995) polskie browary umieszczają normę na etykietach.Podanie polskiej normy na etykiecie pozwala stwierdzić orientacyjnie,z którego roku ona pochodzi:np.Pn-73 a więc etykieta została wydana między 1973 a 1981.

Jezeli możesz pomóc mi w mojej pasji to zrób to natychmiast! Inne najstarsze polskie etykiety (z rejonu Górnego Śląska) wraz z historiami browarów znajdziesz tutaj.

Zapraszam do galerii etykiet polskich sprzed 1945 roku.


[home] Do domciu! [animate mailbox]